کمبود واکسن فلج اطفال

با سلام برای واکسینه کردن نوزادم به هرکز بهداشت مراجعه کردم گفتند واکسن فبج اطفال در شهر پیدا نمی شود لطفا به اطلاع مسئولین برسانید.

                                                                                                                                                    www.afaghonline.ir