سرخط| آن‌چه سیل آورد و آنچه برد!

مجله فارس پلاس؛ امین رحیمی: خبرهایی که این روزها از راه می‌رسد و آمارهایی که منتشر می‌شود گاه باورنکردنی است؛ انگار سیل ره صدساله را یک‌شبه پیموده! برای آشنایی با فرصت‌های بزرگی که بارندگی سیل‌آسای امسال برای کشورمان ایجاد کرد این فیلم را ببینید:
                                                                                                                                                    www.afaghonline.ir