شهر تاریخی بلقیس همچنان خاک می خورد/ دیوار کوتاه دومین بنای خشتی ایران

پنجشنبه 27 آذر 1393 بازدید: 2113 کد خبر: 9667 [نسخه چاپی]