تصاویر: دختر علی دایی در تمرینات پرسپولیس

پنجشنبه 16 خرداد 1392 بازدید: 2723 کد خبر: 5237 [نسخه چاپی]
علی دایی دخترش را به همه تمرینات پرسپولیس می برد او برای خودش آزادانه در محل تمرین می چرخد.
جهان ورزش: علی دایی دخترش را به همه تمرینات پرسپولیس می برد او برای خودش آزادانه در محل تمرین می چرخد.

تصاویر: دختر علی دایی در تمرینات پرسپولیس

تصاویر: دختر علی دایی در تمرینات پرسپولیس

تصاویر: دختر علی دایی در تمرینات پرسپولیس