سیدعلی اصغر محمودی،مدیرکل تامین اجتماعی مازندران خبرداد:

آزمون طرح شناسایی مدیران آینده برای نخستین باردرتامین اجتماعی کلیدخورد

چهارشنبه 31 ارديبهشت 1399 بازدید: 421 کد خبر: 13131 [نسخه چاپی]

 

به گزارش سرویس کارو تامین اجتماعی آفاق آنلاین،مدیرکل تامین اجتماعی مازندران گفت:سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه ای کشوربه منظورشایسته سالاری و شایسته گزینی نیروهای انسانی برای نخستین بارطرحی تحت عنوان شناسائی مدیران آینده تدوین و به مرحله اجراگذاشت.

مدیرکل استان اظهارداشت :این طرح نوین از ابتکارات هوشمندانه جناب آقای دکترسالاری مدیرعامل محترم سازمان  باهدف شایسته سالاری و رعایت اصول مدیریتی و علمی صورت گرفت که درگام نخست :

جهت  شناسایی مدیران آینده سازمان در  29 مرداد ماه سال گذشته با همکاری دفتر راهبری سیستم‌ها برای مشاغل مدیریتی ادارات‌ کل استانها ، مدیریت‌های درمان و واحدهای اجرایی در سطوح مدیریتی 11 گانه «مدیرکل استان»،«مدیردرمان استان»، «معاون بیمه‌ای مدیرکل استان»، «معاون اداری و مالی مدیرکل استان»، «رئیس شعبه تیپ ممتاز»، «رئیس شعبه تیپ یک»، «معاون درمان مدیریت ‌درمان استان»، «معاون اداری و مالی مدیریت‌درمان استان»، «رئیس‌دفتر اسناد پزشکی استان»، «رئیس بیمارستان» و «رئیس دی‌کلینیک» بدون تعیین استان و محل خدمت، فراخوان  انجام وسپس بامعرفی منابع آزمونت عداد 6000نفر ثبت نام ومتعاقب آن  باهمکاری سازمان سنجش که درامربرگزاری آزمون ازسوابق وتجارب درخشانی برخورداربوده ،آزمون برگزاروکارنامه هریک از شرکت کنندگان بصورت استانی و کشوری تهیه ودرسایت قرارداده شد و هریک ازشرکت کنندگان باداشتن کدملی و شماره داوطلب قادربوده کارنامه خودرامشاهده یا اخذنماید.

آقای محمودی درادامه بیان داشت پس ازطی فرایندپیشگفت :معاونت محترم توسعه منابع انسانی سازمان نسبت به تهیه فهرست افرادبرتر آزمون جهت بهره برداری استانها به ادارات کل ابلاغ تا حسب مورد به هنگام جابجائی و بازنشستگی هریک از کارکنان باملحوظ داشتن سایرشاخص ها همچون سوابق و تجارب متقاضیان ،رتبه آزمون کتبی ،بررسی برنامه های افراد برای سطوح پیشنهادی ،مصاحبه تخصصی استانی و نیز کانون ارزیابی بااولویت نفرات برتر آزمون مندرج درلیست  اقدام گردید.

وی ایجاد فرصت برابر برای تمامی همکاران در سراسر کشور، شناسایی ظرفیت‌های علمی و عملکردی برای ارتقای شغلی و تصدی سمت‌های مدیریتی با اولویت جوانان و بانوان را از دیگر اهداف مهم این طرح عنوان کرد.

محمودی اضافه کرد:باتوجه به بازنشستگی چندتن ازروسای شعب در28 اسفند1398 کلیه انتصابات وفق مفادشیوه نامه بارعایت اصل عدالت و ملحوظ داشتن نمرات آزمون (کتبی مصاحبه )سوابق تجربی و عملکردی و...باهماهنگی مقامات ذیصلاح استان وشهرستان   صورت پذیرفته است.