مظلومیت گفتمان رفاه و تامین اجتماعی

يکشنبه 20 بهمن 1398 بازدید: 383 کد خبر: 12989 [نسخه چاپی]

 

مشروعیت و مقبولیت، لازمه دوام و بقای هر حکومتی است و حرکت در جهت تحقق عدل و عدالت اجتماعی یکی از ملاکهای مشروعیت بخشی حاکمیت‏هاست و نقیضی برای این اصل وجود ندارد و فقط تفاوت بین نحلههای فکری در تعریف عدل و چگونگی و میزان تحقق عدالت است. مقبولیت حاکمیتها نیز علاوه بر اینکه به میزان تحقق عدل و عدالت اجتماعی بستگی دارد به میزان التزام علمی و عملی حاکمان به گفتمان رفاه و تامین اجتماعی وابسته است و در نهایت اینکه این تقید و تعهد حاکمیت به عدل ، عدالت اجتماعی و گفتمان رفاه و تامین اجتماعی بایستی از حیث وظیفه و تکلیف باشد و حاکمان خود را مکلف و مبعوث به رعایت این اصول و استیفای حقوق مردم و جامعه در این قلمروها بدانند. به بیان دیگر عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی حق مردم و تکلیف دولت است نه اینکه یک امر علیحده ای باشد که حاکمان با رویکرد توده ستایانه و برای کسب وجهه بیشتر به آن می پردازند فلذا مشروعیت و مقبولیت حاکمیت بستگی تام و تمام به میزان تلاش و میزان توفیق در زمینه تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و تامین اجتماعی دارد و پر واضح است که عدم تامین حد کفاف (حداقل کیفیت زندگی) برای آحاد جامعه بطور اعم و اقشار و گروههای هدف بطور اخص حاکمیت را از مشروعیت خلع می کند.

خداوند تبارک و تعالی در سوره قریش به قبیله قریش می فرمایند که شما بایستی به من ایمان بیاروید چون به شما امنیت بخشیدم و نیازهای شما را تامین کردم. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿۳ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿۴  "پس بايد خداوند اين خانه را بپرستند همان خدايى كه در گرسنگى غذايشان داد و از بيم و خطرآسوده ‏خاطرشان كرد" - قرآن کریم، سوره قریش، آیات 3 و 4. بهر تقدیر و متاسفانه هنوز که هنوز است این مفهوم که رفاه و تامین اجتماعی، که در اصول 3، 29 و 43 قانون اساسی تبلور یافته است حق مردم و تکلیف دولت است در بین متولیان و مسئولان نظام نهادینه نشده است.

مع الاسف "آب"، "محیط زیست" و "صندوقهای بازنشستگی" را می توان سه ابرچالش کشور دانست که مرتبط با ذخایر و ظرفیتهای بین النسلی است و متاسفانه مدعی العموم ندارد و طی یک دهه اخیر این اندوخته های مشاع و بین النسلی با رویکردهای توده ستایانه و یا با سوء تدبیر و برای منافع کوتاه مدت گروهی خاص، مورد هجمه قرار گرفته است. درخصوص آب، حجم و نوع برداشت از سفره های زیرزمینی مشکل ساز شده است و در ارتباط با محیط زیست نیز با استفاده غیراستاندارد و آلوده یا ضایع کردن ظرفیتهای زیستی سهم نسل های آینده نادیده گرفته شده است و شرایط زیست محیطی نامناسبی برای آنان به ارث گذاشته شده است و درباره صندوقهای بیمه بازنشستگی که اموال مشاع و بین النسلی است نیز متاسفانه با اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و برهم زدن تنظیم ورودیها و خروجی ها باعث برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و ناپایداری مالی آنها شده است و این صندوقها که می بایستی نقطه اتکاء و سبب ساز  آرامش خاطر  ذینفعان و اطمینان و امیدواری آنها به آینده خود و افراد تحت تکفل آنها باشند، پایداری مالی خود را  از دست داده اند. و متاسفانه دولت ها بجای استقراض از بانک مرکزی دست در جیب بیمه شدگان نموده و ذخایر بیمهای نسل های آینده را صرف مقاصد کوتاه مدت خود می کنند و یا با استفاده غیر اصولی از آنها بر قصور و تقصیر خویش سرپوش می گذارند.

اصلی ترین دلیل بروز ابرچالش صندوقهای بازنشستگی فقدان گفتمان رفاه و تامین اجتماعی است و این خلاء گفتمانی و فقر نظری و یأس عملی باعث گردیده است که نماد و نمود حوزه رفاه و تامین اجتماعی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و حتی رقابتهای کاندیداها کم رنگ باشد . بطور مثال وقتی به ترکیب شوراها، کمیته ها و کارگروههای مربوط به احزاب و نحله های سیاسی و یا فراکسیون های مجلس نگاه میکنیم، اثری از کمیته رفاه و تامین اجتماعی نمی بینیم و حال آنکه برای خیلی مسائل از جمله "آب" مجلس دارای فراکسیون است . بالنتیجه بنظر می رسد وقت آن رسیده است که در انتخابات مجلس کاندیداهای حامی گفتمان رفاه و تامین اجتماعی تقویت شوند و در مجلس یازدهم فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی شکل گیرد تا مطالبات مردم را پیگیری و بتواند وجه اجتماعی نظام تصمیم گیری و تقنینی کشور را نمایندگی کند .

علی حیدری

نائب رئیس هیات مدیره

سازمان تامین اجتماعی