درد دل مردم

کمبود واکسن فلج اطفال

با سلام برای واکسینه کردن نوزادم به هرکز بهداشت مراجعه کردم گفتند واکسن فبج اطفال در شهر پیدا نمی شود لطفا به اطلاع مسئولین برسانید.

درخواست یک مشتری از وزارت صنایع و اتحادیه صنف مبل فروشان در تهران : گالری مبل پارسا مرا متضرر نمود

چرم ویکتوریا یا چرم جینی  بکار گرفته شده در مبل های گالری مبل پارسا  موجب میشود تا این گالری حسابی پول در بیاورد .