عکاسخانه ،موسقیکده وسینماآفاق

مرگ در انتظار پرندگان مهاجر فریدون‌کنار/ آنها برای استراحت می‌آیند، اما شکار می‌شوند

جامعه > محیط زیست - فریدون‌کنار به دلیل قرار گرفتن در مسیر مهاجرت سالیانه پرندگان مهاجر غرب آسیا و بخش‌هایی از شمال اروپا، نقطه‌ای استراتژیک محسوب می‌شود. اما چند درصد از پرندگانی که به این نقطه مهاجرت می‌کنند، شانس بازگشت دارند؟